Autorska prava i slobodne licence (za istraživače)

Milica Ševkušić
2018 Zenodo  
Prezentacija za post-konferencijsko predavanje u okviru PSSOH konferencije (http://pssoh.etf.bg.ac.rs/) na temu autorskih prava i slobodnih licenci. Predavanje je održano 20. oktobra 2018. na Elektrotehničkom fakultetu - Univerziteta u Beogradu.
doi:10.5281/zenodo.1469000 fatcat:3oiul2z4m5gtrm5tfavbm3uvqe