IZBOR OPTIMALNOG METODA KOMPOSTIRANJA U USLOVIMA NERAZVIJENIH SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM

Boško Lazić, Dejan Lazić
2020 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Radom je definisan i opisan čitav pro­ces kompostiranja, navedeni su najznačajniji parametri koji utiču na odvijanje procesa. Takođe, opisane su tehnologije kompostiranja, način sprovođenja eskperi­menta, analiza rezultata, kao i preporuke za buduća istraživanja.
doi:10.24867/06hz06lazic fatcat:m5eksam42fh2diolffinqh6fzi