INFLUENCE OF THE CRISIS ON THE MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Y. Ter-Karapetyants
2020 Efektyvna ekonomika  
INFLUENCE OF THE CRISIS ON THE MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES В умовах кризи та невизначеності в усіх галузях економіки гостро постає питання переходу маркетингу на якісно новий рівень, пошуку та впровадження маркетингових інструментів, які сприятимуть безболісному і швидкому виходу з кризи. Починаючи з грудня 2019 року, світова спільнота знаходиться під впливом пандемії коронавірусу COVID-19, яка призвела до значних людських втрат, потужно вплинула на соціально-економічне життя населення
more » ... а його споживчі звички, внесла корективи у маркетингову діяльність підприємств; кардинально змінила тренди глобальної економіки. В умовах невизначеності першорядне значення для виробників товарів набуває вивчення споживчих трендів та їх врахування при розробці комплексу маркетингових заходів. Нові споживчі тенденції, в свою чергу, впливають на розвиток окремих галузей промисловості, які потребують інвестиційної підтримки з боку держави та бізнесу.
doi:10.32702/2307-2105-2020.6.62 fatcat:uhzbp5xiejdohkov4nteskfus4