Blended learning

Ulla Konnerup, Christian Dalsgaard
2021 Læring og Medier  
bliver anvendt på flere og flere uddannelsesinstitutioner. Begreberne har relationer til beslægtede betegnelser som hybrid læring, fleksibel uddannelse, multi-mode learning samt learning ecology. Det er på den ene side nogle meget brede begreber, der kan bruges til mange forskellige typer af undervisningsforløb, og som dermed kan kritiseres for at være upræcise og for generelle til at være anvendelige. På den anden side peger begreberne på en sammensætning og en kompleksitet i tilrettelæggelsen
more » ... i tilrettelæggelsen af undervisning, hvor man benytter sig af forskellige værktøjer, metoder og rum. Dermed udgør betegnelsen blended learning ikke en særlig tilgang eller pædagogik, men skal nærmere ses som en åbning mod at tilrettelægge undervisning på nye måder, der er supporteret og medieret af flere teknologier, og hvor forskellige on/offline formater og samarbejdsformer er gentænkt i hele forløb; at man fx ikke blot tilføjer teknologier som et ekstra lag oven i den eksisterende undervisning, men at man tænker det sammen i en helhed. På den måde kan blended learning ses som en anledning til at gentænke undervisning og uddannelser med inddragelse af forskellige metoder, teknologier og undervisningsformer.I de seneste 20 år er forskellige variationer af og formater for blended learning blevet en naturlig del af uddannelsesinstitutionernes tilbud. Formen anses for at kunne bidrage til en pædagogisk mangfoldighed og øge mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisning.Selve begrebet "blended learning" betegner rammesætningen af en række af fysiske og online undervisningsmiljøer end en egentlig læringsforståelse; men hvilken forståelse af læring kendetegner og muliggør de forskellige formater og designs af blended learning? De mangeartede og mangefacetterede læringskontekster udfordrer didaktiske designere og det bliver nødvendigt at forholde sig til, hvordan læring finder sted i og på tværs af forskellige typer af læringsmiljøer. En central udfordring ligger i at tilrettelægge et "godt blend", der udgør en helhed, hvor der er en pædagogisk overensstemmelse mellem eksempelvis online og fysiske formater, og at disse ikke kommer til at køre som parallelle eller adskilte forløb.De er disse spørgsmål og udfordringer, der er udgangspunktet for og bliver behandlet i artiklerne i dette temanummer til Læring og Medier.
doi:10.7146/lom.v12i22.125519 fatcat:wwvlfb6amzhexndefj5gczf4my