ORGANIZING FOREIGN LANGUAGES LEARNING CONTINUITY WITHIN LANGUAGE EDUCATION IN THE SWISS CONFEDERATION

LARYSA KUPCHYK, TETIANA KRUTKO
2018 Naukovì Zapiski Ternopìlʹsʹkogo Nacìonalʹnogo Pedagogìčnogo Unìversitetu Imenì Volodimira Gnatûka. Serìâ: Pedagogìka  
кандидат педагогічних наук, старший викладач Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, вул. Соборна, 11 ТЕТЯНА КРУТЬКО t.v.krutko@nuwm.edu.ua кандидат філологічних наук, доцент Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, вул. Соборна, 11 ОРГАНІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ Відзначено актуальність проблеми організації неперервності вивчення іноземних
more » ... в у Швейцарії. Представлено модель Загальношвейцарської мовної концепції як наслідок проведених реформ задля гармонізації мовної освіти у мультилінгвальній країні з метою розширення мовної палітри й інтегрування англійської мови як lingua franca у шкільний курикулум. Розглянуто ключові пункти розвитку іншомовної освіти, зокрема сприяння вивченню мови навчання, рідної мови, раннього вивчення іноземних мов, горизонтальній і вертикальній узгодженості. Вказано шляхи їх імплементації, які передбачають вивчення змісту засобами іноземних мов, що реалізується через білінгвальні програми (метод CLIL, імерсійні форми навчання). Наголошено на необхідності уведення акредитованих варіантів Європейського мовного портфоліо у шкільну мовну освіту і розроблення освітніх стандартів з іноземних мов на основі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, які сприяють мобільності школярів та визнанню лінгвальних компетентностей в школі та за її межами. Актуалізовано принцип усвідомленого вивчення мов, який є основою формування мультилінгвальної і мультикультурної особистості, здатної до самостійного вивчення іноземних мов упродовж життя, сприяє розвитку вторинної мовної особистості, готової до діалогу культур в різних лінгвальних ситуаціях, і передбачає поєднання власного лінгвокультурного досвіду з урахуванням іншого мовного коду та інших норм соціальної поведінки, що позитивно впливає на розвиток толерантного суспільства в умовах світових глобалізаційних тенденцій. Ключові слова: мовна освіта, іншомовна освіта, іноземна мова, неперервність, наскрізний мовний курикулум. ЛАРИСА КУПЧИК кандидат педагогических наук, старший преподаватель Национальный университет водного хозяйства и природопользования г. Ровно, ул. Соборная, 11 ТАТЬЯНА КРУТЬКО кандидат филологических наук, доцент Национальный университет водного хозяйства и природопользования г. Ровно, ул. Соборная, 11
doi:10.25128/2415-3605.18.2.17 fatcat:srilcjjacnbstope5d5e6qwsrm