Urtarokobiltegiratze termikoko sistemen bideragarritasun tekno-ekonomikoaren azterketa

Oihane Setién Echenique, Carol Pascual Ortiz
2016 EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria  
Gaur egun, Europako energiaren kontsumo osoaren %40 eraikinek eragiten dute.Kontsumo horren barnean, eraikinetako berokuntza eta ur bero sanitarioaren (UBS) erabilera nabarmentzen da, batik bat. Espainiaren kasuan, berokuntza %50 da, eta UBSa, berriz, %27. Proiektu honen bitartez, Espainia mailan Urtarokobiltegiratze termikoko sistemen (STES)bideragarritasun ekonomiko zein energetikoa aztertu da. Espainiako hainbat hiritako eskari termikoak simulatu dira, eta STESaren bitartez berogailuko eta
more » ... Sko eskari osoaren %45-60 artean asetzeko saiakera egin da. Beraz, ikusita eraikinetan kontsumo energetiko handia izaten dela, eta, gainera,jakinda Eraikuntzarako Kode Teknikoak (CTE) ur bero sanitariorako eguzki-energia termikoaren kontribuzio minimoa derrigortzen duela, sistema horien bideragarritasunaren azterketa ezinbestekoa da. Hala, energia berriztagarrien erabilera sustatzen da.
doi:10.1387/ekaia.15854 fatcat:r2o7jzy6tzhshhnyzaebba6zye