DOBRZE ROZWINIĘTY SYSTEM MONITORINGU PODSTAWĄ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH NA PRZYKŁADZIE OUOW ŻELAZNY MOST

Waldemar ŚWIDZIŃSKI, Krzysztof JANICKI
2016 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
W pracy omówiono znaczenie rozbudowanego systemu monitoringu dla bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych. W oparciu o system monitoringu zainstalowany na OUOW Żelazny Most będącym przykładem olbrzymiej konstrukcji hydrotechnicznej pokazano jak powinien wyglądać nowoczesny i efektywny system monitoringu umożliwiający praktycznie natychmiastową identyfikację niekorzystnych zjawisk mogących zagrażać bezpieczeństwu budowli. Przedstawiono i w skrócie omówiono zasadnicze elementy tego
more » ... e elementy tego systemu. Zwrócono również uwagę na istotną rolę niezbędnego wsparcia w postaci bazy danych, gromadzącej, weryfikującej oraz przetwarzającej dane pomiarowe z systemu monitoringu, co stanowi kluczowy czynnik przy ich szybkiej i skutecznej analizie. Słowa kluczowe: konstrukcje hydrotechniczne, monitoring, aparatura kontrolnopomiarowa, bazy danych Wprowadzenie Bezpieczna eksploatacja każdego obiektu hydrotechnicznego jest nierozerwalnie związana z obserwowaniem jego bieżącego zachowania oraz detekcją zjawisk, które mogą wskazywać na nieprawidłowe zachowanie zagrażające bezpieczeństwu obiektu. Obiekty hydrotechniczne stanowią skomplikowany system, w którym zachodzą złożone procesy fizyczne związane z współoddziaływaniem wody i konstrukcji ją utrzymującej, ziemnej lub betonowej. Stąd prawidłowa praca takiego obiektu wymaga bieżącego, szczegółowego monitorowania szeregu parametrów odpowiedzialnych za różne procesy fizyczne zachodzące w trakcie eksploatacji. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy mamy do czynienia z bardzo dużym obiektem, który dodatkowo, z racji pełnionej funkcji, jest w ciągłej rozbudowie.
doi:10.7862/rb.2016.58 fatcat:rgxnacahrbfljl4xk33kzl4qri