DERLEME YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNDE TARAF TUTMA: CEVAP KAYMASI

Yeşim Şenol, Mehtap Türkay, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
2006 TAF Preventive Medicine Bulletin   unpublished
ÖZET Yaşam kalitesi kavramı, kişinin duygusal, sosyal ve fiziksel iyilik halini ve günlük yaşamındaki fonksiyonlarını sürdürebilmesine dayanan bir tanımlamadır. Yaşam kalitesi kavramının önemi, sağlık, hastalık ve tedavide hastanın deneyimlerinin anlaşılması için ölçümü yeniden geliştirmesi ve düzenleme yapmasıdır. Ancak, zaman ile kişilerin yaşam kalitesi kararında değişiklik olabilir Bu fenomen cevap kayması (response shift) olarak tanımlanmaktadır. Cevap kaymasının tanımı ölçümün iç
more » ... arında ve maddelerin anlamlarında yeniden kavramsallaşmaya gidilmesidir. Bu çalışma cevap kayması taraf tutmasını tartışmayı amaçlamaktadır. Anahtar kelimeler: Yaşam kalitesi, cevap kayması, taraf tutma ABSTRACT BIAS IN THE MEASUREMENT OF QUALITY OF LIFE: RESPONSE SHIFT Quality of Life (QoL) is a descriptive term that refers to people's emotional, social and physical wellbeing, and their ability to function in the ordinary task of living. The importance of QoL makes it critical to improve and refine measure to understand patients' experience of health, illness and treatment. However individuals change with time and the basis on which they make a QoL judgment may also change, a phenomenon increasingly referred to as response shift. The definition of response shift is recalibration of internal standards of measurement and reconceptualization of the meaning of item. The purpose of study is to discuss the effects of response shift bias.
fatcat:fgpup7zrenb4pmezok2s2urdaa