Fertility preservation in females with malignant disease-1: causes, clinical needs and indications Malignitesi olan kadınlarda doğurganlığın korunması-1: nedenler, klinik gereksinimler ve endikasyonlar

Murat Sönmezer, Sinan Özkavukçu
unpublished
Cancer incidence is progressively increasing in parallel with an increase in the rate of cancer survivors with the help of advanced treatment modalities. By the year 2010, it is estimated that one in every 250 persons will have survived a childhood malignancy. The increased rates of survival bring about complications related to reproductive health. Cytotoxic treatments due to chemo-and radiotherapy or bone marrow transplantation suppress or irreversibly harm not only female ovarian reserve but
more » ... varian reserve but also male testicular sperm production. In this review, cryopreservation of gametes and gonads with fertility preservation options and indications prior to cancer treatments are discussed. (Turk J Hematol 2009; 26: 106-13) Özet Kanser insidansındaki artışa paralel olarak, gelişen tedavi modalitelerinin yardımıyla, bu hastalıktan sağkalım oranları da her geçen gün artmaktadır. 2010 yılında her 250 kişiden birinin çocukluk çağı kanserlerinden tedavi olmuş bir birey olacağı hesaplanmaktadır. Sağkalım oranlarının artışı, üreme sağlığını etkileyen komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Yüksek kemoterapi ve radyoterapi ya da kemik iliği transplantasyonuna bağlı sitotoksik tedaviler gerek over rezervini, ger-ekse testiküler sperm üretimini baskılayan ya da geri dünüşümsüz olarak hasara uğratan tedavi seçenekleridir. Bu derle-mede, bahsedilen tedaviler öncesinde hastaların gonad ya da gametlerinin kriyoprezervasyonu ve kür sonrası fertilitenin geri kazandırılmasıyla ilgili seçenekler ve endikasyonlar ele alınmıştır. (Turk J Hematol 2009; 26: 106-13)
fatcat:hzd54qbbkvbw3gct3bda3ibwom