Καινοτομία και χρηματοπιστωτικός κλάδος θεωρητική ανάλυση και μελέτες περίπτωσης [article]

Όλγα-Σοφία Βαραμέντε, University Of Piraeus, Δημήτριος Γεωργακέλλος
2022
doi:10.26267/unipi_dione/1596 fatcat:yxgu3s6mdbhzli3azswllt2t6i