Rola Internetu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Marcin Gryczka
2012 Management and Business Administration. Central Europe  
Abstrakt Cel Celem artykułu jest przeanalizowanie roli globalnej Sieci jako medium umożliwiającego nie tylko wymianę informacji, lecz również zamieszczanie własnych treści i wyrażanie poglądów na forum publicznym. Metodologia Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych podczas konferencji oraz analizy porównawczej wybranych danych można stwierdzić, że sieci teleinformatyczne coraz wyraźniej wpływają na różne aspekty życia publicznego, w tym -na proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.
more » ... Ograniczenia badawcze/wnioski Mimo pewnego ograniczenia, jakim była niewielka grupa ankietowanych osób, wyniki badań wskazują, że rosnąca dostępność Internetu oraz rozwijane kompetencje cyfrowe mogą i powinny przełożyć się na wzrost poziomu debaty publicznej (chociaż jak na razie głównym medium przekazu politycznego i społecznego w Polsce pozostaje telewizja). Co więcej, pełne i świadome uczestnictwo w nowoczesnych formach życia społeczno-kulturalnego będzie coraz trudniejsze bez rozwiniętych umiejętności cyfrowych, dlatego przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu leży w interesie całego społeczeństwa. Środkiem do realizacji tego celu
doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.9 fatcat:koyxrfboyfadzca25zdumtccma