Elektronik Güç Transformatörlerinin Darbe Genişlik Modülasyon Doğrultucu Tabanlı Benzetim Çalışması Simulation Study of Pulse Width Modulation Rectifier Based Power Electronic Transformers

Hakan Açikgöz, Mustafa Şekkeli
2014 Cilt:1, Sayı:1   unpublished
Özet-Güç transformatörleri enerji iletiminde en önemli bileşenlerden biridir. Fakat bu transformatörler elektrik dağıtım sistemlerindeki en ağır ve pahalı kısımlardan biridir. Bilindiği gibi transformatörlerin boyutu frekans ile ters orantılıdır. Frekans arttırılarak transformatörlerin boyutu küçültülebilmektedir. Mikroişemciler, yarı iletken teknolojileri ve çeşitli denetim algoritmalarındaki hızlı ilerlemelerle birçok araştırmacı tarafından yeni bir transformatör önerilmiştir. Bu yeni güç
more » ... sformatöleri elektronik güç transformatörü olarak adlandırılmaktadır. EGT'leri için literatürde birçok farklı topoloji mevcuttur. Bu çalışmada, üç fazlı darbe genişlik modülasyonu (DGM) tabanlı EGT'lerinin tasarımı ve denetim ilkeleri analiz edilmiştir. Önerilen EGT giriş, izolasyon ve çıkış kısımlarından oluşmaktadır. Anahtar Kelimeler: Darbe genişlik modülasyonu, Doğrultucu, Elektronik Güç Transformatörleri, Transformatörler Abstract-Power transformers are one of the most important components of power transmission. But these transformers are one of the heaviest and most expensive parts in an electrical distribution system. It is well known that the size of transformers is inversely proportion to frequency. With an increase in the frequency, the size of transformers can be reduced. By the rapid development of microprocessor, power semiconductor technologies and various intelligent control algorithms, a new transformer has been proposed by many researchers. These new power transformers have been called as electronic power transformer. Many different topologies in literature have been presented for PET. The design and control of three phase PWM rectifier based PET are analyzed in this study. The proposed PET consists of three stages such as input, isolation and output stages.
fatcat:sdtjwxejfndzxnpjznkc6vhzh4