Bolkar Dağlarının Acmaeoderini (Coleoptera: Buprestidae) Tribusu Türlerinin Tuzak Tercihleri ve Mevsimsel Dağılışları

Üzeyir ÇAĞLAR, Abdullah HASBENLİ
2021 Selçuk Üniversitesi fen fakültesi fen dergisi  
Öz: Tuzak çeşitlerinin etkinliği; araştırma yöntemi, örnekleme, popülasyon yoğunluğu, mevsimsel dağılış gibi hususlarda böceklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için önemlidir. Bu çalışma ile Bolkar Dağlarında farklı yakalama yöntemleri kullanılarak yakalanan Acmaeoderini böcek türlerinin tuzak yöntemleri karşılaştırılması ve bu türlerin mevsimsel dağılışları değerlendirilmiştir. Çalışma alanında Acmaeoderini tribusuna ait toplam 815 örnek yakalanmıştır. Yakalanan bu örneklerden Acmaeodera
more » ... rden Acmaeodera cinsine ait 14 tür ve Acmaeoderella cinsine ait 9 tür tespit edilmiştir. Çalışmada Heydemann sınıflandırmasına göre 3 dominant, 3 subdominant, 10 rare ve 7 subrare tür tespit edilmiştir. Yakalama yöntemlerinden atrap yöntemi 572 örnek sayısı ilk sırada yer alırken, çukur tuzak yöntemi 1 örnek sayısı ile son sırada yer almıştır. Biyoçeşitlilik açısından atrap ile 22 tür, su tuzağı ile 12 tür, yapışkan tuzak ile 8 tür ve çukur tuzak ile 1 tür yakalanmıştır. Acmaeoderini tribusuna ait Nisan ayında 1, Mayıs ayında 187, Haziran ayında 257, Temmuz ayında 336, Ağustos ayında ise 34 örnek yakalanmıştır. Abstract: The efficiency of trap varieties is an important factor for monitoring insects in terms of faunistic research, sampling, evaluation of population density, seasonal distribution criteria. In this study, the comparison of the trapping methods of the insect species in the Acmaeoderini tribus caught using different capture methods in Bolkar Mountains and the seasonal distribution of these species were evaluated. A total of 815 samples belonging to the Acmaeoderini tribus were caught in the study area. 14 species belonging to the Acmaeodera genus and 9 species belonging to the Acmaeoderella genus were determined from these samples. Within the scope of the study, 3 dominant, 3 subdominant, 10 rare and 7 subrare species were identified. Among the capture methods, the net trap method ranked first with 572 samples, while the pit trap method took the last place with 1 sample number. In terms of biodiversity, 22 species were caught with a net trap, 12 species with a water trap, 8 species with a sticky trap and 1 species with pit trap. Acmaeoderini tribus was caught 1
doi:10.35238/sufefd.889465 fatcat:7wtzcupw5zhutppppzi3zd6ovm