SET OF LIABILITIES ARISING FROM UNREASONABLE GAINS

Anastasiia Tkachuk
2021 Knowledge, Education, Law, Management  
W artykule podkreślono ogólną charakterystykę faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Przeanalizowano badania naukowe i punkty widzenia dotyczące faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Uwzględniono elementy składowe faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Podkreślono kwestię dotyczącą definicji podmiotu, do którego należy własność nieruchomości i podano kilka głównych punktów widzenia wśród naukowców.
more » ... y wnioski, że bezprawność ma charakter obiektywny i jest ustalana z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Rozważana jest praktyczna realizacja stosowania przez instytucję zobowiązań z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. W pracy określono obowiązkowe elementy faktycznego składu i ustalono, że fakty, które generują nieuzasadnione wzbogacenie jako skład nieuzasadnionego wzbogacenia, nie zależą od ich legalności lub bezprawności.
doi:10.51647/kelm.2021.8.2.17 fatcat:pjqhbpmokjfwnbpjma4hoxcjee