Polyphenylene Oxide/Ca0.7La0.2TiO3 Microwave Composite Substrate

YAO Xiaogang, PENG Haiyi, GU Zhongyuan, HE Fei, ZHAO Xiangyu, LIN Huixing
2021 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541/jim20210225 fatcat:5mzan5oshnf3lejlb4yovlvuje