Els errors en les relacions assistencials: una aproximació des de la bioètica

Albert Royes i Qui
2015 Revista de Bioética y Derecho  
Rev Bio y Der. 2015; Número extra, recopilatorio especial: 232-236 Esta es una revista electrónica de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin coste alguno para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o del autor, siempre que no medie lucro en dichas operaciones y siempre que se citen las fuentes. Esto
more » ... de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto. | 232 ARTÍCULO Els errors en les relacions assistencials: una aproximació des de la bioètica 1 La Revista de Bioética y Derecho compta amb el suport del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona: www.bioeticaidret.cat/master Els errors en les relacions assistencials: una aproximació des de la bioètica -Albert Royes i Qui Esta es una revista electrónica de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin coste alguno para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o del autor, siempre que no medie lucro en dichas operaciones y siempre que se citen las fuentes. Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto. | 233 De manera general, cal tenir present que l'error és habitual en els sistemes complexos, com la biologia ens ho ensenya ja a nivell cel·lular: els errors en la replicació de l'ADN els anomenem mutacions i pel que sabem han jugat i juguen un rol fonamental en l'evolució de les espècies vivents. L'error, per tant, és omnipresent en els organismes vivents; però, a diferència de les màquines artificials, els organismes vivents poden funcionar amb l'error i malgrat l'error. En efecte, l'organisme vivent pot:
doi:10.1344/rbd2015.extra.14714 doaj:bc43e18da7c74191ac0e3c94455b76d5 fatcat:7nuem3ufbvhc3b2nkogjah25fu