Anna Młynarczuk-Sokołowska: Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych. Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademickie "Żak", ss. 347

Ewa Ogrodzka-Mazur
2017 Edukacja Międzykulturowa  
doi:10.15804/em.2017.01.14 fatcat:lqcj7jixjzelbfhpz6kfyuq6ey