Pomoc finansowa protestanckiego Gdańska dla współwyznawców w kraju i zagranicą w XVII i XVIII wieku

Edmund Kizik
2019 Odrodzenie i Reformacja w Polsce  
doi:10.12775/oirwp.2019.05 fatcat:auddvoortfhczhv4nj3ebhtlea