From Architecture Without Architects to architecture after architects

Krzysztof Ingarden, Faculty of Architecture and Fine Arts, Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University
2019 Technical Transactions  
The ideas presented by Bernard Rudofsky in the exhibition and book entitled Architecture Without Architects are being proposed by the author as the starting point of discussion on the condition of the architectural profession. Rudofsky focused the world' s attention on architecture formed by the forces of Nature and as a result of natural development processes. The article raises the question of the future of the architectural profession seen from the perspective of the present time, whilst the
more » ... technological development, in particular automation and computerization of design and construction processes, has gone so far that it is possible in the near future that man might be replaced by machines, which in turn may lead to a deep change in the architectural profession, or to its eventual complete disappearance Keywords: architecture, artificial intelligence, AI, nature and architecture, BIM Streszczenie Autor za punkt wyjścia do dyskusji przyjmuje idee przedstawione przez Bernarda Rudofsky' ego w wystawie i książce zatytułowanej Architecture Without Architects, idee architektury formowanej siłami Natury i w wyniku naturalnych procesów rozwojowych. Następnie stawia pytanie o przyszłość architektury widzianej z perspektywy czasu obecnego, w którym rozwój technologiczny, w szczególności automatyzacja i komputeryzacja procesów projektowania i budowy, zaszedł tak daleko, iż możliwe jest w nieodległej przyszłości zastąpienie człowieka przez maszyny, co w konsekwencji doprowadzić może do zmiany charakteru zawodu architekta lub do jego częściowego zaniku. Słowa kluczowe: architektura, sztuczna inteligencja, AI, natura i architektura, BIM
doi:10.4467/2353737xct.19.078.10857 fatcat:nfov554a4ncubgsec5tsfxgqw4