ANALYSIS OF INDICATORS PROVIDING MEDICAL CARE TO CHILDREN SUFFERING FROM URINARY TRACT INFECTIONS

V. Bezruk, T. Bezruk, A. Mihalchan, S. Yurniuk, M. Velya, A. Tkach
2019 Neonatology surgery and perinatal medicine  
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, Україна) АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ІНФЕКЦІЮ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ Резюме: Вступ. Аналіз показників стану здоров'я дитячого населення в Україні засвідчує негативний тренд щодо його погіршення. Захворювання органів сечостатевої системи залишаються актуальною проблемою в педіатрії у зв'язку з високим рівнем поширеності в дитячій популяції та відмінностями в частоті
more » ... патології в регіонах країни. Мета дослідження. Проаналізувати стан надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дитячому населенню Чернівецької області. Матеріали та методи дослідження. Вивчено офіційні статистичні дані (звітна документація про стан медичної допомоги дітям Чернівецької області та дані Центру медичної статистики МОЗ за період з 2006 по 2017 рр.), при обробці використано інформаційно-аналітичний, статистичний методи. Результати дослідження. Аналіз основних показників надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекції сечової системи (ІСС) показав позитивні кількісні показники діяльності закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) Чернівецької області по наданню медичної допомоги дітям у вигляді охвату диспансерним спостереженням при ІСС та хронічному пієлонефриті (ХПН), зменшенням при цьому кількості госпіталізованих та тривалості стаціонарного лікування. Разом з цим, при порівняльному аналізі «вибудовується» ланцюг чинників, що вказують на потребу в удосконаленні організації видів та форм надання спеціалізованої допомоги дітям із вказаною патологією, щоб досягти суттєвих якісних змін.
doi:10.24061/2413-4260.ix.2.32.2019.9 fatcat:zfag7kkh7zfgfes5qlbnb3mrvy