Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja

Livija Knaflič
2004 AS: Andragoška Spoznanja  
Most do izobrazbe je izobrazevalni program, namenjen odraslim z desetimi ali manj leti solanja, ki zelijo nadaljevati z izobrazevanjem na ravni srednje sole. Ci/j programa je odrasle, ki se ponovno vk!jucujejo v izobrazevanje, bo!je pripraviti na izobrazevanje, da bodo zato tudi uspesnejsi. Program vkljucuje obnavljanje ali pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialne spretnosti, spoznavanje ucnih metod in nacel vseživjenjskega ucenja. Zacetni uspeh je kljucnega pomena
more » ... motivacijo manj izobrazenih, ki se vkljucujejo v izobrazevanje, saj ima velika večina med njimi za seboj neugodne izkusnje s solanjem. Pricakujemo, da bodo izvajalci programa Most do izobrazbe ob večji prepoznavnosti izobrazevalnih ciljev in vsebin laže prišli do udelezencev, da bo program za udelezence zares privlacen in jim bo resnicno pomenil most v boljso prihodnost.
doi:10.4312/as.10.1.48-56 fatcat:vvvlxc5grnfgvladu2qe2i2o34