Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gün Uzunluğunun Değişimine İlişkin Zihinsel Modelleri (STEMES)

Mualla Bolat, Cumhur Türk, Nazan Ocak İskeleli
2018 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada pek çok bilim dalı ile ilişkisi olan gün uzunluğunun değişimi nedeniyle ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarının zihinsel modellerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan (1, 2, 3 ve 4. sınıf) 286 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Cevaplar betimsel analize göre
more » ... göre değerlendirilerek, 3 farklı modelde incelenmiştir. İlkel modele sahip öğretmen adayının en fazla birinci sınıfta olduğu, sınıf düzeyi artıkça sentez model ve bilimsel modele sahip öğretmen adayı sayısının arttığı görülmüştür. Çalışma sonuçlarından yola çıkarak Dünya'nın şekli, hareketleri ve bunların Güneşle olan etkileşiminin sebep olduğu olayların öğretmen adaylarına ezbere bilgi yerine kavramsal olarak anlamasını sağlayacak öğretim etkinliklerinin yapılmasının yararlı olacağı önerilmiştir.
doi:10.18506/anemon.471382 fatcat:bbmm4dxtx5d2damb5nsup5fsma