Kur'an Bütünlüğü İçinde Mal ve İnsan ilişkisi

Nihat TEMEL
2007 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Kur'an mala karşı olumsuz bir tavır almamakta ve onun aleyhindetbir hükürri, bir ifade kullanmamaktadır. Kur'an, genel olarak insanın ina! ve mülk edinmesine olumlu bakmaktadır. Çünkü mal, dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadetinin kazanılması için gerekli olan bir vasıtadır. Dünya hayatında normal ve sağlıklı hayat sürdürmek, ancak mal vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla ahiret hayatı da ancak bu şekilde kazanılabilmektedir. Kur'an'a göre mal, iki hayatı da kazanma aracıdır.
more » ... n iyilik ve kötülüğü mal ve servetin doğasında aramak yerine; bireyin servetle olan ilişkisi boyutunda ele almıştır.
doaj:20b79e238f3047f9a7a4d29b79b4e335 fatcat:bb3lqzllh5gnfobayboodfvuuq