The Present Situation, Existing Problems and Improvement Measures in Land Reclamation Management of Hebei Province

Yuan FANG, Lu LI, Wei-Zhi GUO, Xiao-Gang ZHENG, Yu-Zhen WANG, Ying ZHANG, Yuan-Jie ZHAO
2017 DEStech Transactions on Environment Energy and Earth Science  
doi:10.12783/dteees/edep2016/5940 fatcat:kuzzy5kukngj7idpf64rmecs4i