"Z odmętów literatury wyprowadzeni na powierzchnię" (M. Kisiel, Splot, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021)

Mirosława Michalska-Suchanek
2021 Iudaica Russica  
W opisie wydawniczym najnowszej książki mariana kisiela, zatytułowanej splot, czytamy: [...] zbiór gromadzi szkice o poetach i wierszach, których losy w różny sposób splatają się ze sobą: historycznie, biograficznie, literacko. autorzy polscy, rosyjscy i żydowscy, a niejednokrotnie ten związek jest w poszczególnych biografiach jednoczesny, zostali tutaj zespoleni na prawach przypadku, wyjątku i konieczności. Przypadkiem jest ich spotkanie w jednej książce; wyjątkiem to, że każdego autora łączy
more » ... ęzyk lub jego porzucenie, miejsce lub jego utrata, narodowość lub jej zmiana albo odrzucenie; koniecznością natomiast jest to, że każdy z autorów w jakimś sensie czuje się wrzucony w wiek XX jako "czas marny", gdzie przychodzi się mierzyć z własną biografią jak z cudzą, a z cudzą jak z własną. Czternaście zaprezentowanych w książce szkiców tworzy opo wieść o tytułowym splocie losów twórców różnych narodowości, języków, przestrzeni, idei, emocji... szkice mają charakter zarówno przeglądowy, jak i analityczny. kisiel hołduje zasadzie, że "w lektu rze działa prawo rozłączności, szkice czyta się w rozproszeniu, okazjonalnie i ułamkowo" (s. 7). nie tworzą jednej wizji -bada czowi wyraźnie nie zależy na wyabstrahowaniu elementu/ele mentów spajających czy zamykających opisywane zagadnienia. Jedne kwestie uzupełniają temat wcześniej podjęty, inne inicjują nowe problemy, wiele zagadnień pozostaje otwartych. Za każdym razem myśl prowadzona jest tak, jakby dążyła do uogólnienia, w pewnym momencie jednak się urywa, pozostawiając przestrzeń na dalsze rozpoznawanie tematu. kisiel posługuje się dyskursem,
doi:10.31261/ir.2021.07.08 fatcat:ilpw2nqohrg37fcawbys6xcjum