Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele?

Vladimíra Spilková, Radka Wildová
2014 Pedagogická Orientace  
Touto provokativní otázkou byl uveden Kulatý stůl SKAV a EDUIN 1 v rámci veřejné diskuze, která se rozvinula kolem řešení aktuálního problému souvisejícího s ukončením desetiletého období výjimky ze zákonem stanovených požadavků na kvali ikaci učitelů. Po letech nečinnosti a nezájmu vzdělávací politiky se tak otázky kvality a kvali ikovanosti učitelů, jejich přípravy i dalšího profesního rozvoje dostávají do centra pozornosti. Skutečnost, že v českém školství dlouhodobě působí značné procento
more » ... kvali ikovaných učitelů, a že na základních školách dokonce učí nezanedbatelné množství maturantů, byla všeobecně známá. Tato časovaná bomba nechávala až do letošního roku státní správu v relativním klidu. Analytická zpráva z mimořádného šetření o nekvali ikovaných pedagogických pracovních, v níž jsou podrobně uvedeny výsledky šetření realizovaného v únoru 2014, přináší údaje o celkovém počtu 11 090 učitelů bez odborné kvali ikace pro přímou pedagogickou činnost, tj. 8,2 %. Po přepočtení na plné úvazky se jedná o 8 380 učitelů, tj. 6,4 %. Největší počet nekvali ikovaných učitelů je na středních školách (téměř 5 400 učitelů, po přepočtení na plné úvazky 4 500 učitelů), dále na 1. stupni ZŠ téměř 5 100 (3 300 -plné úvazky), na 2. stupni ZŠ zhruba 4 300 (3 000 -plné úvazky), v mateřských školách 3 500 (téměř 3 000 -plné úvazky). Předmětem zkoumání nebyly příčiny současného počtu učitelů bez odborné kvali ikace (např. jaký podíl na něm má neochota stávajících učitelů doplnit si formální vzdělání, nesoulad mezi poptávkou nekvali ikovaných učitelů a nabídkou studijních programů vysokých škol). Naléhavost problému vyprovokovala zájem širší veřejnosti, učitelů, rodičů, profesních asociací, odborů, který byl podporován výraznou mediální kampaní. 2 V rámci rozsáhlých internetových diskuzí byli oslovováni představitelé 1 Kulatý stůl se konal 20. února 2014. Podrobnější informace na www.skav.cz a www.eduin.cz. 2 Způsob medializace byl problematický, místy manipulativní, nezřídka byly podsouvány subjektivní názory několika jednotlivců jako většinové názory a široce sdílené zkušenosti. Konkrétně např. výroky typu "většina učitelů z praxe studuje na VŠ jen kvůli papíru, nepředpokládají, že by se tam dozvěděli něco, co neznají z praxe nebo kurzů". Demagogické bylo např. zdůrazňování protikladu učitele nekvali ikovaného, ale kvalitního a zaujatého versus kvali ikovaného, ale nemotivovaného, nevzdělávajícího se atd. Obhajovat nekvali ikované učitele dehonestací kvali ikovaných je přinejmenším nefér. Za zmínku stojí, že značná část kritických hlasů směrem k formálnímu vzdělávání učitelů zaznívala od lidí, kteří ho neabsolvovali, tedy s ním neměli vlastní zkušenost.
doi:10.5817/pedor2014-3-423 fatcat:dkplcffcsbb2ng256e3mtzbqfe