Vidéki egyetemek harmadik missziós tevékenysége: a társadalmi tudásmegosztás hatásai

Krisztina Sitku
2019 Iskolakultúra  
Tanulmányomban a doktori kutatási témámhoz legközvetlenebbül kapcsolódó felsőoktatáskutatási fogalmak és jelenségek összefoglaló bemutatására vállalkozok az általam eddig megismert hazai szakirodalom alapján. Ebben a magyarországi vidéki egyetemek helyi-regionális közösségi elköteleződése jegyében indított harmadik missziós tevékenységeinek céljait, megvalósításuk módját, eredményeit és nehézségeit, valamint az érdekhordozókra kiváltott hatásait kívánom majd megvizsgálni néhány kiválasztott
more » ... zmény és cél, különös tekintettel a hallgatói létszámnövelés tekintetében. Ezért tanulmányomban ismertetem a harmadik misszió fogalmát, stratégiai fontosságúvá válásának okait és változatos céljait, a működési keretét nyújtó négyes- és ötös spiráll modelljeit, valamint a vállalkozói egyetem és elkötelezett egyetem koncepcióját. A társadalmi beágyazódás fontosságának növekedése kapcsán körbejárom az egyetemi társadalmi felelősségvállalás fogalmát és megvalósításának lehetőségeit a három küldetésen keresztül, ami rávilágít arra, hogy a társadalmi elköteleződés és szerepvállalás a harmadik misszión belül, de felett is értelmezendő. Majd a gyakorlati megvalósulást példákkal is illusztrálom röviden bemutatva néhány magyarországi egyetem harmadik missziós, ill. egyetemi társadalmi felelősségvállás szellemében a közelmúltban végzett tevékenységét. Végül a harmadik misszió és a társadalmi innováció mérési lehetőségeit ismertetem a hazai szakirodalom eredményei alapján, majd felvetem a téma kutatásának nehézségeit és lehetséges további irányait. Mindez azt mutatja, hogy az egyetemek társadalmi elköteleződése stratégiailag egyre hangsúlyosabb, és egyre bővülő körű tevékenységekben realizálódik célközönségei, a helyi-regionális társadalom, ill. hallgatóik irányába. Szükséges alapjai viszont intézményesülésük, fenntarthatóságuk biztosítása, az érintettekkel való hatékony és folyamatos együttműködés, valamint az eredmények mérése. Hatásai megnyilvánulhatnak a régió gazdaságfejlődésében, társadalmi kihívásainak kezelésében, a kulturális-, sport- és tudományos élet felpezsdülésében, valamint az egyetemek regionális jellegének erősödésében és felsőoktatáspiaci súlyuk növekedésében.
doi:10.14232/iskkult.2019.8.17 fatcat:oagf6qs3enesxnobsswx5x2vqu