May Specialization in Hernia Repair Reduce The Recurrence of Groin Hernias

Nurcan Gülter, Atilla Örsel, Hüdai Genç
1995 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
Recu:rrences a:fter inguinal hemia repai:r continue currently to be an important problem. However, spedalized surgeons in this field have :reported significanHy lower recurrence rates than those who perform herniorrhaphies occasionally as a part of broad-based general surgical practice. In this study, it is conduded that specializaHon in hernia repair :reduce the :recu:r:rence of g:roin hernias ata considerable rate. (Key Wo:rds: Hemiorraphies, Heı:nia Clinic) ÖZET İnguinal hemi onarımı sonrası
more » ... görülen nüksler günümüzde de önemli bir sorun olmaya de·· vam etmektedir. bununla birlikte, herni cerralıisinde spesialize olmuş cerrahlar, hemiorafileri genitı cerrahi pratiğinin. bir parçası olarak ara sıra yapeıı. cerrahiara göre çok daha düşük nüks oranları bildirmiştir. Bu çalışmada, herni onarımında uzmanlaşmanın nüksleri önemli oranda azalttığı sonucuna varıldı.
doi:10.5222/terh.1995.38354 fatcat:sjecrrwhmzhl7kf5rar6irdyxy