Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2000–2014

Joanna Spychała, Marcin Spychała
2017 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy  
doi:10.15584/nsawg.2017.2.7 fatcat:o2nauoqydjfanmplqbi4jnzylq