ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІУРЕТИКІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІЙНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТ. ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

І.А. Плеш, Л.Д. Борейко, Н.О. Сливка
2016 Bukovinian Medical Herald  
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці Резюме. У 65 хворих на есенційну гіпертензію (ЕГ) ІІ ст. з варіантами циркадіанного ритму артеріального тиску (АТ) («dipper» (D) -22; «non-dipper» (ND) -34 та «night-dipper» (NP) -9) за даними добового моніторування АТ, визначали ефективність фізіологічного механізму «тиск -натрійурез» за коефіцієнтом пресорного натрійурезу (КПН). У пацієнтів із добовим ритмом АТ -ND та NР у значної частини,
more » ... овідно 35,3 % та 44,4 %, виявлено «об'ємзалежний» варіант ЕГ на відмі-ну від «D» -22,7 % , що суттєво для лікувальної тактики лікаря. При величині КПН<1,5 та належності хворих до циркадіанного ритму АТ -ND та NР оптимізовано дозу діуретичного засобу чи компонента для нормалізації фізіологічного ниркового механізму «тиск -натрійурез» за КПН >1,5. Ключові слова: есенційна гіпертензія, діуретик, циркадіанний ритм АТ, лікування. Abstract. We have examined 65 patients with essential hypertension (EH) stage II and various types of circadian rhythms of blood pressure . We performed the daily monitoring of blood pressure to determine the efficiency of physiological "pressure -natriuresis" mechanism by coefficient of pressure natriuresis (CPN). The majority of patients with ND and NP types of circadian rhythm of blood pressure have demonstrated the "volum dependent" form of EH -35,3 % and 44,4 % respectively. Only 22,7 % of patients with D type of circadian rhythm of blood pressure were having this form of EH, which is very important in clinical practice. The research substantiates the optimization of dosage of diuretics for normalizing the physiological mechanism of renal "pressure-natriuresis" to CPN>1,5 in patients with the value of CPN<1,5 and patients with ND and NP types of circadian rhythm of blood pressure.
doi:10.24061/2413-0737.xx.2.78.2016.90 fatcat:u7h7f65475hkdaxa6f6qtfoofm