ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРВОНА РУТА" 1989 Р. У ВІЗІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПАРТАПАРАТУ

Vasyl CHURA, Ivan Franko National University of Lviv
2020 Наукові зошити історичного факультету Львівського університету / Proceedings of History Faculty of Lviv University  
Наукова розвідка ілюструє рецепцію в Чернівецькому обласному комітеті КПРС-КПУ та його структурних підрозділах розгортання національно-демократичного руху і культурного відродження української патріотично налаштованої громадськости Буковини на тлі перебудовних новацій у СРСР другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. Помітним зразком національнокультурного ренесансу Буковини стало проведення в Чернівцях у 1989 р. пісенного фестивалю "Червона Рута", який став ілюстратором трансформації
more » ... нодемократичних вимог у національні заклики, а відтак наштовхнувся на активну протидію місцевого партапарату
doi:10.30970/fhi.2020.21.3541 fatcat:fz2jt7e3eza7nldcq7gidvmbwq