SPIRIT OF THE TIME: NATALIIA KOBRYNSKA'S FEMINOCENTRIC PROSE THROUGH THE REALISM – MODERNISM PARADIGM

O.V. Shaf, O.V. Honiuk
2022 Тrаnscarpathian Philological Studies  
506Х доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Дніпровського національногоуніверситету імені Олеся Гончара Гонюк О.В., orcid.org/0000-0002-4985-6075 кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара У статті актуалізовано проблему сучасної рецепції прози Наталії Кобринської в стильовій парадигмі реалізмумодернізму в контексті перспектив інтеграції фемноцентричної творчості в
more » ... ьнонаціональний канон на паритетних гендерних засадах, а також осмислення фемінінної специфіки апропріації реалістичного та модерністичного письма. Метою статті є реставрація поетикальної парадигми реалізму -модернізму у феміноцентрованій прозі Н. Кобринської, зокрема в її дебютному оповіданні «Пані Шумінська» (1883) («Дух часу» -назва у виданні 1899 року), шляхом висвітлення поетикальної специфіки твору в аспектах сфери й характеру мімезису, наративної організації, психологічної дистанції між автором і героєм. Методологія дослідження охоплює, окрім традиційних, методи гендерного аналізу та феміністичної критики, зокрема елементи гінокритики, а також метод наративного аналізу. Проблему стильової рецепції прози Н. Кобринської в статті узалежнено від гендерних особливостей її первинного прочитання, відтак і формування стереотипного сприйняття її постаті як маргінальної і в народницькому каноні (як «непослідовної реалістки»), і в жіночому модерністичному канону (як «визнаної реалістки», «не-модерністки»), а також від факту розбіжностей у трактуванні й реалізації поетики реалізму, закорінених у відмінність маскулінного, близького патріархатній критиці, і фемінінного художнього мислення. Зважено чинники впливу на стильове самовизначення письменниці в парадигмі реалізм -модернізм у контексті пошуку причин дискореляції її свідомо обраних стильових установок на реалізм та стихійного акту модерного письма, зокрема в оповіданні «Пані Шумінська», що виводить фемінінну прозу на новий етап відтворення суб'єктивності героїні через її психо-емоційний, мнемонічний плани, внутрішньофокалізований наратив.
doi:10.32782/tps2663-4880/2022.22.1.42 fatcat:fc2zkuldurbwti5kucv5xfnx5u