KDE NECHALA ŠKOLA DÍRU: M-LEARNING ANEB VZDĚLÁNÍ PRO ZÁŠKOLÁKY

Michal Lorenz
unpublished
Abstrakt: Příspěvek představuje koncept mobilního vzdělávání a jeho role v měnící se kultuře vzdělávání na univerzitě. Po krátkém vymezení ostatních přístupů ve vzdělávání-c-learningu, e-learningu a u-learningu, jsou představena nejběžnější mobilní zařízení a typy učení, které m-learning podporuje. Zmíněny jsou mobilní vzdělávací hry a základní přístupy k m-learningovým aktivitám, které se podílejí na vzniku učení 2.0. Následují příklady použití m-learningu ve školách a v knihovnách. V závěru
more » ... íspěvku je vyhodnocena anketa "Jste připraveni na vzdělávání pomocí m-learningu?", kterou vyplnilo celkem 274 studentů a 26 přednášejících z Masarykovy univerzity. Anketa mapuje dostupné vybavení a vnímání připravenosti studentů a vyučujících na implementaci m-learningu do běžné výuky. Klíčová slova: m-learning, e-learning, situované učení, mobilní ICT, vzdělávací proces, souvislá učící se kultura, průzkum připravenosti na m-learning Abstract: The contribution presents concept of m-learning and its function in changing educational culture of university. At the beginning c-learning, e-learning and u-learning concepts are introduced as instantiation of others approaches to education. The most common mobile devices, styles of learning and approaches to m-learning activities as well as mobile educational games and learning 2.0 are mentioned. Follow examples of m-learning use in schools and libraries. Finally result of "Are you ready for m-learning?" questionnaire gathered from 274 students and 26 lectors of Masaryk University is interpreted.
fatcat:b56yj6sir5eitni4smdgdy7l7q