The review of the book called Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej. Ed. Jerzy Bartmiński, Artur Timofiejew. Przemyśl 2016. s. 221

2018 Prace Polonistyczne  
doi:10.26485/pp/2018/73/17 fatcat:akpqaewc5relxckhwqerap3ovu