84. Objawy uszkodzenia centralnego układu nerwowego, będące maską rozpoznania sarcoma granulocytium

A. Sikorska, B. Ceglarek, L. Konopka
2001 Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  
Wstęp: Nowotwory wtórne centralnego układu nerwowego u chorych z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego należą do rzadkości. Celem pracy był opis przypadku chorego E.R. z przewlekłą białaczką wło -chatokomórkową, u którego po 58 miesiącach od rozpoznania choroby stwierdzo--no astrocytoma mózgu.
doi:10.1016/s1507-1367(01)70454-3 fatcat:pmciqrthpnevtnl2dxg5d2d6xy