Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih dan Ibnu Khaldun

Ismail K Usman
2018 Jurnal ilmiah Iqra'  
Ibnu Miskawaih dan Ibnu Khaldun adalah dua tokoh pemikir Islam, bahkan kedua tokoh ini juga dikenal memiliki konsep yang cukup terkenal dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan, Ibnu Miskawaih menitikberatkan permasalahan moral masyarakat, fitrah manusia mempunyai beberapa komponen cakupan termasuk fisik, akal dan jiwa. Dalam mentafsir komponen jiwa, ilmuwan Islam pertama yang menjelaskan secara terperinci ialah Ibnu Miskawaih yang mendapat jolokan Bapa Etika Islam kerana beliau terkenal dengan
more » ... pemikiran mengenai al-nafs dan al-akhlak. Sedangkan Ibnu Khaldun menekankan pada miliki konsep Dalam hal ini beliau mengingatkan betapa perlunya menjadikan al-Quran sebagai asas landasan bagi pendidikan kanak-kanak. Beliau secara khusus menyentuh pendekatan yang perlu bagi membentuk perangai kanak-kanak dengan metode dan pendekatan lemah lembut. Kata kunci: Konsep, Pendidikan, Ibnu Miskawaih, Ibnu Khaldun.
doi:10.30984/jii.v5i2.570 fatcat:xiiw4tuabfewfo4armgdhzcqsy