TAHİRÜ'L-MEVLEVi'NİN "HALLAC-I MANSUR'A DAİR" RİSALESİ

GÜNGÖR Zülfikar
1999 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Haııac~ı Mansur, İslam Tasavvuf Tarihi'nin en meşhur ve etkisi en yaygın olan simalanndan biridir. Bilindiği gibi o, mutasavvıflarcabir şatahae mahsülü kabul edilen "Ene'l-Hak" sözünü söylediği gerekçesiyle öldürülmüştür. ZÜLFİKAR GÜNGÖR
doi:10.1501/ilhfak_0000000835 fatcat:ukrs2en5tzdgzfrgbsiuhuusve