ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ REFERENCES ON HYDROLOGY AND HYDRAULICS IN THE WORK OF HERODOTUS

I Avgoloupis, Katsifarakis
unpublished
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά και αξιολογούνται σύντομα οι αναφορές σε θέματα υδραυλικής, υδρολογίας και υδραυλικών έργων, που υπάρχουν στο έργο «Ιστορίαι» του Ηροδότου. Για τη συστηματική παρουσίασή τους οι αναφορές αυτές ταξινομούνται κατά γεωγραφική περιοχή (Αίγυπτο, Μεσοποταμία, υπόλοιπη Ασία και Ευρώπη). Από την αξιολόγησή τους προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την
more » ... σματα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην αρχαιότητα, αλλά και για τις τεχνικές γνώσεις και την αξιοπιστία του συγγραφέα. SUMMARY In this paper references on hydrology, hydraulics and hydraulic works, contained in the work of Herodotus, are presented and briefly evaluated. We have opted to classify these references by geographical area (Egypt, Mesopotamia, rest of Asia and Europe). Their evaluation leads to useful conclusions on technological achievements of ancient civilizations and on the scientific knowledge and credibility of the author.
fatcat:5t54dg5ufffrde4b57ryvaylam