Een Nederlands gebrandschilderd glas in de Heilig Bloedkerk te Wilsnack (D.)

H Janse
unpublished
In de late middeleeuwen was het gebruike-lijk, dat door belangrijke personen gebrand-schilderde glazen werden geschonken aan kerken. Ook was het normaal, dat als straf voor een misdrijf een boete werd opgelegd, die bestond uit het schenken van een glas. 1 Een andere straf was het doen van een bedevaart naar een dichtbij of veraf gele-gen heiligdom. 2 Al deze elementen spelen een rol in het navolgende artikel.
fatcat:jjlvaej64zfo7inqvu25iffwae