Dwadzieścia pięć lat później. Powrót do świadectw ocalałych z Holokaustu

Dori Laub, Johanna Bodenstab
2018 Wrocławski Rocznik Historii Mówionej  
Artykuł przedstawia badawczy powrót, po 25 latach, do grupy rozmówców ocalałych z Zagłady, z którymi zarejestrowano wywiady dla Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, jednego z najważniejszych archiwów takich świadectw. Autorzy porównują oddzielone ćwierćwieczem narracje tych samych osób, wydobywając i analizując, w perspektywie psychologicznej, zarówno stabilne wzory biograficznej pamięci i narracji, jak i ich zerwania, nieciągłości i różnice. Tłumaczenie za: D. Laub, J. Bodenstab,
more » ... Laub, J. Bodenstab, Twenty-five Years Later: Revisiting Testimonies of Holocaust Survivors, [w:] Hitler's Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe, red. A. Plato, A. Leh, Ch. Thonfeld, New York–Oxford 2010, s. 426–440. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez wydawnictwo Bergham Books. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
doi:10.26774/wrhm.223 fatcat:4bijic36qbb65cfiifqdfo7d2q