LIETUVOS BŪSIMŲJŲ KŪNO KULTŪROS BAKALAURŲ PROFESINIAI LŪKESČIAI

Edita Vainienė, Giedrė Judita Rastauskienė, Saulius Šukys
2015 Acta Paedagogica Vilnensia  
Remiantis darbais, nagrinėjančiais profesinius lūkesčius ir kūno kultūros studijų kontekstą, ieškota Lietuvos būsimųjų kūno kultūros specialistų -reabilitacijos, sporto ir kūno kultūros pedagogikos krypčių bakalaurų -profesinių lūkesčių raiškos. Šių darbų analizė leido parengti anketą, skirtą profesinių lūkesčių apraiškoms nustatyti. Iš Lietuvos universitetų, teikiančių reabilitacijos, sporto ar kūno kultūros pedagogikos studijas, atsitiktinės atrankos būdu apklausta 419 ketvirto kurso
more » ... atstovaujančių populiacijai 95 proc. patikimumu. Remiantis faktorine analize išskirtos dvi profesinių lūkesčių makrokategorijos: profesinės ateities lūkesčiai ir studijų pasirinkimo lūkesčiai. Studijų kryptis šiame tyrime analizuota kaip nepriklausomas požymis. Priklausomų ir nepriklausomų požymių sąsajai vertinti taikytas Kramerio V koeficientas. Šia statistika grįsta analizė parodė, kad tirtų krypčių studentų studijų krypties pasirinkimo lūkesčiai yra panašūs, tačiau profesinės ateities lūkesčiai yra skirtingi. Reabilitacijos studijų krypties studentai puoselėja aukštesnius profesinės ateities lūkesčius nei sporto ar kūno kultūros pedagogikos studijų krypčių studentai. Baigiamajame studijų tarpsnyje tarpdisciplininis studijų krypties profilis turi lemiamą reikšmę žemesniems asmens profesinės ateities lūkesčiams ir tampa tolesnio tyrimo gaire. Pagrindiniai žodžiai: profesiniai lūkesčiai, kūno kultūros studijos, tarpdiscipliniškumas.
doi:10.15388/actpaed.2014.32.7390 fatcat:lajtdzmbufabhgdqefbdd4nfgi