Power Balancing Mechanism and Controller Design for the Single-Phase Cascaded H-bridge Multilevel DSTATCOM

Yang Han
2013 Elektronika ir Elektrotechnika  
This paper proposes a novel power balancing control scheme for the cascaded H-bridge (CHB) DSTATCOM. The principle of the carrier phase-shifted pulse-width modulation (CPS-PWM) and the mathematical model of the CHB-DSTATCOM are presented. The power balancing mechanism and the stable control region are analyzed using the phasorial diagram representation. The current loop controller is designed by using root locus approach, and the dc-link voltage balancing controller is synthesized based on the
more » ... evised power balancing mechanism. The simulation results obtained from the alternative transient program (ATP) are presented and evaluated. The validity and effectiveness of the control scheme is confirmed by the simulation and experimental results. Streszczenie. Zapropnowano nowa metode równoważenia mocy w kaskadowym H-mostkowym SSTATCOM. Zaprezentowano zasadę modulacji przesunięcia fazowego i szerokości impulsu CPS-PWM i model matematyczny CHB-DSTATCOM. Równoważenie mocy i analiza stabilnego sterowania zostały przeprowadzone przy użyciu diagramu fazowego. Kontroler pętli prądowej został zaprojektowany przy użyciu obwiedni pierwiastkowej a kontroler napięcia dc-link jest syntetyzowany na podstawie balansu mocy. Przedstawiono symulowane rezultaty. Symulacje i eksperymenty potwierdziły skuteczność metody. (Strategie równoważenia mocy w kaskadowym wielopoziomowym mostkowym DSTATCOM)
doi:10.5755/j01.eee.19.1.3246 fatcat:6224bn66x5br7f4u7kmyopwlva