MESANE TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ

ŞAHİNLİ Savaş ;GÖĞÜŞ
2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Ö ÖZ ZE ET T Mesane kanserleri yüksek insidansa sahip, tekrar etme eğilimi yüksek, sıkı ve düzenli takibi gereken tümörlerdir. Mesane kanserinin değerlendirilmesinde günümüzde ultrasonografi, intravenöz pyelografi ve sistoskopi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu metodlar yüksek belirleme oranına sahip olmakla birlikte pahalı, zaman alıcı ve invaziv yöntemlerdir. Bu nedenle, yüksek sensitivite ve spesifite oranlarına sahip, noninvaziv, çabuk sonuç veren testlere gereksinim vardır. Son yıllarda mesane
more » ... Son yıllarda mesane tümörlerinin tanı ve takibinde kullanılan çok sayıda tümör belirleyicisi mevcuttur. Bu derlemede bu tanısal testler özellikleri, uygulanışları ve doğruluk oranları açısından detaylı olarak tartışılmıştır. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Mesane Kanseri, Tanı, İzlem, Tümör Belirleyicileri S SU UM MM MA AR RY Y T Tu um mo or r M Ma ar rk ke er rs s F Fo or r B Bl la ad dd de er r C Ca an nc ce er rs s Bladder cancers have a high incidence and high tendency to recur, necessitating close and regular follow-up. Current methods for evaluation of bladder cancers include ultrasonography, intravenous pyelography and cystoscopy. Although, these methods have a high detection rate, they are expensive, time-consuming and invasive. Therefore, there is need for noninvasive, quick diagnostic tests with a high sensitivity and specifity for the detection of bladder cancer. In last years there are an increasing number of tumor markers avaliable for the detection of bladder cancer. The specialities, applications and the detection rates of these diagnostic markers were discussed in detail in this review. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Bladder Cancer, Diagnosis, Follow-up, Tumor Markers Mesane kanserleri organizmanın en sık görülen tümörlerindendir. Genel istatistiklere göre erkeklerde 4. sıklıkta görülür ve tüm kanserlerin %10'unu oluşturur. Kadınlarda ise 8. sıradadır ve kadın kanserlerinin %4'ü mesane kanserleridir. Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte dünya ortalamasının üstünde bir mesane tümörü insidansı olduğu düşünülmektedir. Genel olarak bakıldığına dünyada yılda 200.000 yeni mesane tümörlü vaka saptanmakta (1), ayrıca sadece Avrupa'da bu sayı 66.000 olarak belirlenmektedir (2). A.B.D.'de 1999 yılında yaklaşık olarak 54.000 mesane tümörü vakası tespit edilmiş olup, bunların yaklaşık olarak 12.000'i ölümle sonuçlanmıştır (3). Mesane tümörlerinin %70'i ilk saptandığında yüzeyel mesane tümörüdür ve bunlar 5 yıl içerisinde yaklaşık %70 oranında nüks eder ve 15 yıl içerisinde bu oran %90'lara kadar yükselmektedir (4). Mesane tümörlerinin %30'u ise ilk tanı konulduğunda invaziv tümördür ve bunların yarından fazlası ise uzak metastaz yapmış durumdadır (4).
doi:10.1501/tipfak_0000000069 fatcat:swirbrnk5rghlaqcrsjld7q6ia