Η γνώση και οι απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα [article]

Ευαγγελία Κ. Σαγρή, University Of Thessaly, University Of Thessaly, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
2019
In this paper some aspects of the Finance of Education are presented, as it can be provided by States and International Organizations in the 21 st century. Given some facts, such as globalization and the replacement of a permanent solution by temporary agreements, which is a dominant feature of our economic era, we feel compelled to speculate on the possibilities regarding the financing of education: state subsidies, publicprivate partnerships, selffinancing through school autonomy. A brief
more » ... entary on these possibilities in global and national level is followed by a brief presentation of the Greek educational system and its current financing as well as suggestions for its change. The centralized character of the Greek public sector imposes a state subsidized educational system, which gives ground for complaints v
doi:10.26253/heal.uth.5867 fatcat:jnwgtuyrdjclrlmd4sn4ptsihu