Finite local nearrings

Iryna Raievska, Maryna Raievska
2018 Mohyla Mathematical Journal  
СКIНЧЕННI ЛОКАЛЬНI МАЙЖЕ-КIЛЬЦЯ У статтi здiйснено огляд сучасного стану дослiдження скiнченних локальних майже-кiлець, а саме їх похiдних структур -адитивної та мультиплiкативної груп. Наведено класифiкацiю локальних майжекiлець, порядок яких не перевищує 32. Ключовi слова: локальне майже-кiльце, майже-кiльце з одиницею, адитивна група, мультиплiкативна група.
doi:10.18523/2617-7080i2018p38-48 fatcat:qn7km3ynszc2rmbhmrxlh4ffia