Sartre'ın Baudelaire okuması ışığında Ozansoy'un Hayalet'inde bir Baudelaire kadını: Nermin

ERKAY Ayberk
2015 Tiyatro Ara  
ÖZET Bu makalede, yirminci yüzyılın ilk yarısının önde gelen şairlerinden Halit Fahri Ozansoy tarafından 1936 yılında kaleme alınmış olan " Hayalet" isimli oyun incelenmiştir. Ozansoy'un metni, Jean-Paul Sartre'ın 1947 yılında kaleme aldığı "Baudelaire" adlı çalışmasında ışık tuttuğu Baudelairesk kadın figürünün önemli bir örneğini barındırmaktadır. Bu makale, yazara göre, Batı dramatik yazınında Baudelaire kadınının en güçlü yansımalarından birisi olan, oyunun baş kişisi Nermin üzerine
more » ... min üzerine odaklanır. Çalışmanın ilk bölümü, biyografik ve varoluşçu bir analiz dahilinde Baudelaire şiirindeki ölümcül kadın figürünü ortaya koyan Sartre'ın Baudelaire okumasının ayrıntılı olarak incelenmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde ise, Ozansoy'un oyun metni ayrıntılı olarak incelenmiş, oyun yazarı tarafından ustalıkla Baudelairesk bir evren içine yerleştirilmiş olan oyunun baş kişisinin Baudelaire sanatındaki köklerine ışık tutulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT The article overviews the dramatic work entitled "Hayalet" (The Ghost) written in 1936 by Halit Fahri Ozansoy, renowned Turkish poet of the beginning of XXth century, which gives us an impressive sample of the Baudelairean woman, evinced by Jean-Paul Sartre, in his 1947 essay entitled "Baudelaire". The article focuses on Nermin, the antagonist of the play, who can be considered, according to the author, as one of the most evident reflections of the Baudelairean woman in Western dramatic writing. In the first part of the work, we tried to expose in detail the features of Sartre's reading of Baudelaire which reveals, through a biographical, existentialist analysis, the fatal female figure in the Baudelairean poetics. In the second part, we analyzed the dramatic work of Ozansoy and tried to unveil the Baudelairean roots of the antagonist, placed skillfully in a sheer Baudelairean ethos by Turkish poet.
doi:10.1501/tad_0000000327 fatcat:d5somwpmhnfdrc23rdmrnovjka