Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού σε αστικούς προορισμούς: Η περίπτωση της Αθήνας

Απόστολος Αθανασίου Μανιάτης
2021
Η παρούσα διπλωματική μελέτη, που εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εστιάζει στα χαρακτηριστικά δύο ειδικών μορφών τουρισμού, του γαστρονομικού και αστικού τουρισμού και στο πως συνδέονται μεταξύ τους. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει το αν μπορεί η πόλη της Αθήνας να προσελκύσει τουρίστες μέσω της γαστρονομίας της, αποκτώντας ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα. Εξετάζονται όλοι οι γαστρονομικοί
more » ... όροι της Αθήνας που αξιοποιούνται ή μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού σε αυτή. Παράλληλα, διερευνώνται οι σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις στις πόλεις και παραδείγματα πόλεων που είναι γνωστοί γαστρονομικοί προορισμοί. Η μελέτη περιλαμβάνει συνεντεύξεις με δεκαέξι πληροφορητές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που έχουν γνώσεις σχετικές με τη γαστρονομία και τον τουρισμό στην πόλη της Αθήνας
doi:10.26262/heal.auth.ir.326200 fatcat:lx5oihxtbfau7oag6qs5ffub4u