Abdullah Nuri ÖZSOY¹ Davut UYSAL¹ Selami GÖKGÖL² The Effect of Fat Content of Ration on Growth Performance and Fatty Acid Composition of Mealworm Larvae (Tenebrio molitor L.)

Rasyon Yağ, İçeriğinin Sarı, Un Kurdu, Tenebrio, L Larvalarının, Gelişimine Ve Vücut, Yağ Asitleri, Bileşenlerine Etkisi, Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Isparta (+6 others)
unpublished
Özet: Böcekler yüksek oranda protein ve yağ içerirler ve birçok ülkede besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Böcekler aynı zamanda balık ve kanatlılar için potansiyel bir yem maddesidir. Tenebrio molitor L. larvaları yüksek yağ içeriğine sahip olmasının yanı sıra yağ asitlerince de zengindir. Bu çalışmada T. molitor larvalarının beslenmesinde kullanılan %70 irmik, %20 kepek ve %10 maya içerikli rasyona, sırasıyla %3, %5 ve %10 oranlarında yağ ilavesi yapılmıştır. Çalışmada, rasyona yağ
more » ... in, larvaların gelişim hızı ve vücut yağ asit kompozisyonunda meydana getirdiği değişiklikler kontrol rasyonu ile beslenen larvalara ait değerler ile karşılaştırılmıştır. Buna göre; rasyondaki yağ içeriğinin artışı larva vücut yağında da bir artışa sebep olmuştur. Ancak rasyonun yağ içeriğinin artması, özellikle ilk dönem larvaların hareketliliğini azaltarakbesin alımlarının kısıtlanmasına yol açmıştır. Buna bağlı olarak rasyona %10 yağ ilavesi toplu larva ölümleri ile sonuçlanmıştır. Kontrol grubu larvalar ile karşılaştırıldığında rasyondaki yağ içeriğinin artışı; laurik asit (C12:0), miristik asit (C14:0), palmitoleik asit (C16:1), oleik asit (C18:1) ve linolenik asit (C18:3) oranlarında bir azalışa yol açmıştır. Diğer taraftan, pentadekanoik asit (C15:0), heptadekanoik asit (C17:0), heptadekenoik asit (C17:1) ve Araşidik asit (C20:0) içerikleri kontrol gruplarından farksız bulunmuş, linoleik asit (C18:2) oranında ise bir artış belirlenmiştir. T. molitor larvalarının vücut yağ içeriğinin arttırılması amacı ile rasyona yağ ilavesinin, 3 haftalık yaştan sonra düşük dozlarda (<%5) yapılması uygun olacaktır. Anahtar kelimeler: Tenebrio molitor L, sarı un kurdu, yağ asidi. Abtract: Since insect contain high level of protein and fat many species take part in human diet in several countries. Insects can also be used for fish and poultry nutrition. Tenebrio molitor L. can be regarded as a valuable natural feed with rich fat and fatty acids contents. In this study, T. molitor larvae were fed with a ration containing 70% semolina, 20% bran and 10% yeast (control). This ration was also implemented with 3, 5 and 10% fat as treatments. Then the effects of treatments on growth rate and body fat profile of larvae were investigated. Results indicated that increase in dietary fat content induced body fat storage of larvae. However, the increase in ratio oil content has led to the restriction of nutrient and water intake, especially by reducing the mobility of the larvae in the first period. As a consequence, 10% dietary fat caused massive larval deaths. Increasing dietary fat content lead to the decrease in the level of lauric acid (C12: 0), miristic acid (C14: 0), palmitoleic acid (C16: 1), oleic acid (C18: 1) and linolenic acid. The contents of pentadecanoic acid (C15: 0), heptadecanoic acid (C17: 0), heptadecenoic acid (C17: 1) and arachidic acid (C20: 0) were remained unchanged by dietary fat contents but linoleic acid (C18: 2) level was increased when dietary fat content increased in comparison to the control group. In order to increase the body fat content of T. molitor larvae, a dietary fat (<%5) content could be used just after 3 weeks of age.
fatcat:mtircqvnn5bynjtl6k7ue5vvkm