OSMANLI'DA KADIN İŞLETMECİLER: 18. YÜZYILDA İSTANBUL'UN KADIN HAMAMCILARI

Gökçen COŞKUN ALBAYRAK
2021 Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi  
doi:10.30517/cihannuma.1040294 fatcat:zg2ppbv2xnb7fke2vcpf6ky6di