Membres corresponents

Francesc Ballone
2012 unpublished
C om deuen recordar bastants dels mem-bres de la nostra institució, la Secció Filològica disposava d'un membre corresponent a l'Alguer, altament qualificat i molt apreciat per tots nosaltres, Rafael Caria, que malau-radament va morir de manera prematura l'any 2008. Des d'aquell moment, la Secció ha considerat quina podia ser la millor manera de recuperar una connexió amb aquella ciutat, que té un valor especial per als Països Catalans, per moltes raons: tant per la significació històrica que ha
more » ... ió històrica que ha tingut la presència catalana a Sardenya, com per la necessitat de prestar una atenció específica al desenvolupament futur d'una comunitat lingüística singular, llunyana geogràficament, però que fa part de les nostres preocupacions més immediates. No en va, el Consell Permanent de l'Institut fa un cert temps que estudia la possibilitat de crear-hi d'aquí a pocs mesos una seu o dele-gació de l'IEC en col·laboració amb el municipi i la Universitat de Sàsser. Després de diferents consultes i tempteigs, hem fet la coneixença d'un candidat que entenem que reuneix les millors condicions possibles ara per ara, i que presentem a aquest Ple amb el desig que obtingui una aprovació general. Es tracta de Francesc Ballone, un jove estudiós que, en primer lloc, està enllestint el doctorat en filologia catalana a la Uni-versitat Autònoma de Barcelona i ja ha iniciat una trajectòria acadèmica rellevant; que té, en segon lloc, una forta connexió amb els sectors associatius i culturals més dinàmics de la seva ciutat i una xarxa de relacions molt notable amb el sector juvenil, del qual depèn el futur de l'alguerès, i, en tercer lloc, gaudeix d'una acceptació social generalitzada, digna d'admiració en un context en què les relacions entre els diferents sectors culturals no són precisament fàcils. D'altra banda, els mateixos membres de la Secció Filològica ja van tenir ocasió de conèixer directament Francesc Ballone i d'apreciar-ne la personalitat i la capacitat de
fatcat:ruco64n4wvbwzbx7bes6q5fbwy